Công Hàm Độc Thân

Công hàm độc thân là một bộ hồ sơ chứng nhận một công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân Mỹ đang còn trong tình trạng độc thân  được hợp pháp hóa bởi Lãnh sự quán Việt Nam/ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 Đối với những công dân Mỹ hoặc thường trú nhân cần về Việt Nam là đăng lý kết hôn cần có Công Hàm Độc Thân. Bởi đây là bước đầu tiên và quan trọng trước khi nộp hồ sơ đăng lý kiến hôn, tiến hành làm visa Mỹ cũng như các thủ tục bảo lãnh.

CÔNG HÀM KHÔNG CÓ LY DỊ:

Giấy tờ cần:

Người ở Hoa Kỳ:

 • Hộ chiếu Hoa Kỳ (hoặc thẻ xanh 2 mặt); (nếu có đổi tên thì cần bằng quốc tịch và giấy đổi tên)
 • Giấy khai sanh
 • Thông tin cá nhân của bạn:   tên, ngày tháng năm sinh , số an sinh xã hội, chổ làm, địa chỉ đang cư ngụ
 • Thông tin cha me va anh chị em : tên, ngày tháng năm sinh, nơi sanh, quê quán, địa chỉ đang cu ngụ

Người ở Việt Nam:

 • Thông tin cá nhân của vợ/ chồng bạn:
  • Tên, ngày tháng năm sinh , số chứng minh nhân dân (căn cước công dân), ngày cấp và nơi cấp , địa chỉ theo hộ khẩu, kết hôn lần thứ mấy

CÔNG HÀM CÓ LY DỊ:

Giấy tờ cần:

Người ở Hoa Kỳ:

 • Certify Copy của giấy ly dị tại Tòa Án Hoa Kỳ
 •  Hộ chiếu Hoa Kỳ (hoặc thẻ xanh 2 mặt); (nếu có đổi tên thì cần bằng quốc tịch và giấy đổi tên)
 •  Giấy khai sanh
 •  Thông tin cá nhân của bạn:   tên, ngày tháng năm sinh , số an sinh xã hội, chổ làm, địa chỉ đang cư ngụ
 •  Thông tin cha me va anh chị em : tên, ngày tháng năm sinh, nơi sanh, quê quán, địa chỉ đang cu ngụ

Người ở Việt Nam:

 • Tên, ngày tháng năm sinh , số chứng minh nhân dân (căn cước công dân), ngày cấp và nơi cấp , địa chỉ theo hộ khẩu, kết hôn lần thứ mấy.

Văn Phòng Ngọc Mai làm công hàm trên 50 tiều bang Hoa Kỳ 

Mọi Câu Hỏi Thắc mắc xin vui lòng goi Ngọc Mai : 408-386-4370

 

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú