Đổi Tên, Đổi Họ Hợp Pháp Tại Tòa-Không Cần Ra Tòa

Giấy tờ cần:

  • Driver license
  • Bằng Quốc tịch , hoặc thẻ xanh
  • Liệt kê tất cả các tên khách hàng đã dùng trước đây (trong bằng lái, quốc tịch , thẻ xanh, ngân hàng...)

Thời gian: khoảng 03 hoặc 5 tháng -tuỳ theo toà án

VĂN PHÒNG NGỌC MAI SẼ:

  • Xin tiền toà cho quý khách hàng nếu quý khách hàng đủ điều kiện
  • Văn phòng sẽ đăng báo cho quý khách hàng 
  • Bạn không cần ra tòa, chỉ cần đến văn phòng Ngoc Mai 1 lần
  • Hãy giao phó ưu tư, lo lắng của bạn cho văn phòng Ngoc Mai.

Mọi Câu Hỏi Thắc mắc xin vui lòng goi Ngọc Mai : 408-386-4370

 

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú